Prihláste sa v SuperFaktúre do účtu vašej firmy, z ktorej potrebujete spraviť export. Zvoľte Nástroje >> Export agendy , nastavte filter a vyberte export do MK-Soft.

Takto exportovaný súbor si „rozzipujte“, a uložte si priečinok (napríklad na plochu).

Do systému MK-Soft ho nahrajte podľa inštrukcií na obrázkoch. Ako formát súboru zvoľte SFA-XML a nastavte „Import zo súboru (priečinka)“


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *