Názov priloh nákladov

Okrem názvu vystavených PDF dokumentov (faktúr, cenových ponúk, …) je možné v programe SuperFaktúra nastaviť aj názov príloh nákladov. Ako funguje a kde si to môžete nastaviť? Nastavenia môžete vykonať vo svojom konte v časti „Nastavenia→Aplikácia→Základné nastavenia„. Tu sa v strednom stĺpci nachádza zaškrtávacie políčko „Názov príloh nákladov„. Tu si môžete vybrať ľubovoľnú kombináciu z […]

Čítať viac

Ako mám evidovať pokladničné bločky?

Pri vytvorení nového nákladu máte možnosť zadefinovať hneď v prvom poli „Typ nákladu“ > „Pokladničný blok“. Ak bol tento náklad uhradený v hotovosti, viete si po zaškrtnutí možnosti „Už uhradené“ evidovať tiež „Formu úhrady“. Po rozkliknutí linky „Viac možností“ si viete doplniť ďalšie informácie o náklade, a tiež nahrať jeho scan priamo zo svojho počítača.

Čítať viac

Čo znamenajú grafy a čísla v prehľadoch?

Ak ste živnostníci, zobrazia sa vám v bilancii príjmy v porovnaní s výdavkami. Môžete sa tiež prepínať medzi paušálnymi a reálnymi výdavkami. Pre s.r.o. na tomto mieste zobrazujeme výnosy a náklady. Všetky tieto údaje znázorňujeme na grafe spolu s prehľadnou bilanciou. V pravej hornej časti tohto boxu je časový filter, kde si môžete nastaviť, aké […]

Čítať viac